Om oss

Vi har utformat vår förskola för att ge en trygg och välkomnande miljö för barnen, med fokus på utbildning, lek och social utveckling. Vår profil kommer att vara rörelse och hälsa med gymnastik som inriktning. På vår förskola kommer vi även att erbjuda en mängd olika aktiviteter för barnen att delta i t.ex. kreativt skapande, musik, rörelse och drama.


Vårt arbetssätt är utformat för att uppmuntra barnens naturliga nyfikenhet och fantasi och hjälpa dem att utveckla en stark självkänsla och självförtroende.


Vi har också en engagerad och erfaren personal som ser till att varje barn får den uppmärksamhet och omsorg som de behöver för att växa och trivas.


Våra pedagoger är välutbildade och passionerade om sitt arbete och de kommer att ge varje barn den individuella uppmärksamheten de behöver för att lyckas.


Vi förstår att föräldrar har höga förväntningar på den förskola de väljer för sina barn. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda en trygg och säker miljö där barnen kan växa och utvecklas till självständiga och självsäkra individer.

Personal


Rektor: Linda Blom Al-Naib


Avdelning 1 (1-3 år)

Förskolelärare:

Barnskötare:

Barnskötare:


Avdelning 2 (3-5 år)

Förskolelärare:

Barnskötare:

Barnskötare:


Ledord

Trygghet


Vi har utformat vår förskola för att ge en trygg och välkomnande miljö för barnen

Hälsa


Vår profil kommer att vara rörelse och hälsa med gymnastik som inriktning.

Glädje


Vårt arbetssätt är utformat för att uppmuntra barnens naturliga nyfikenhet och fantasi och hjälpa dem att utveckla en stark självkänsla och självförtroende.

Galleri

unsplash